Kedves Szülők!

Intézményünk állami fenntartású általános iskola, amely körzeti kötelezettség alapján látja el alapfokú nevelés-oktatás feladatát az irányadó jogszabályok és belső szabályozó normái alapján. Az iskola beiskolázási körzetében lakóhellyel, tartózkodás hellyel rendelkező, tanköteles általános iskolai nevelés-oktatásban való részvételre kötelezett tanulókat jogszabály erejénél fogva, a szakmai alapdokumentumban meghatározottak szerint vesszük fel. A sorsolás szabályai a pedagógiai programban rögzítésre kerültek. A felvételnél előnyben részesítjük azokat a tankötelezett tanulókat, akiknek testvére már az intézményünk tanulója. A beiskolázási körzeten kívül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező tanulók felvétele esetén a férőhely-kapacitás és a fenntartó iránymutatása szerint járunk el.

Nyilatkozatok és szükséges dokumentumok a felvételihez

Ezen kívül szükséges:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Köszönjük!

Iskolánk körzetébe tartozó utcák jegyzéke

Letölthető a gombra kattintva!