Iskolánk felső tagozatáról

5. és 6. osztályban a tudományos ismeretek megalapozása, a tudás iránti szeretet, érdeklődés felkeltése a feladatunk. Ekkor a gyermeket minden érdekli, meg akarnak ismerkedni a világgal, fel akarják fedezni, és birtokba akarják venni. Tudásszomjuknak örülni kell és mindent meg kell tenni, hogy megszeressék és becsüljék a tudást. Kisebb projekt munkákkal próbáljuk a kevésbé érdeklődők tudását is felkelteni.

Eben a korban a kapcsolatok rendszere kibővül, leginkább társaik felé fordulnak, a kamaszkor előhírnökeként jelentkező sajátos feszültség kezelése nagy segítséget jelent személyiségének alakulásában. Ezen probléma megoldását együttesen keresi az osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős és a Diákönkormányzatot segítő tanár és az összes pedagógus.

7. és 8. osztályban a kialakult tudásigény kielégítése a feladatunk. Érdeklődésük szelektálódik, tudásuk mélyül. Több változás tapasztalható, mint az előző két évben. Óriási a felelőssége ennek a változás korának helyes irányba terelésében, az osztályfőnöknek és szaktanárnak egyaránt. Teret kell kapni a kamaszkor önállósodási törekvéseinek megtalálására, a tudományok megalapozására.

A felső tagozaton a matematikát, az idegen nyelvet, a technikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk.

A lemaradóknak minden évfolyamon korrepetálást szervezünk magyarból, matematikából és idegen nyelvből, illetve a tanulószobán nyújtunk segítséget a sikeres felzárkózáshoz.

Az egy-egy tantárgy iránt intenzívebben érdeklődő diákoknak szakkörökön nyílik lehetőségük a tudás mélyítésére, versenyekre való felkészülésre.

Szem előtt tartva az átjárhatóság elvét a hat illetve nyolcosztályos gimnáziumba (oda-vissza) alapvető célunk a négyosztályos középiskolai továbbtanulásra való felkészítés. Nyitottak vagyunk abban, ha a gyermek túl korán váltott iskolát őt befogadni, így későbbi időpontra helyezve az újbóli kezdés lehetőségét kínáljuk.