Alapítványaink

Virányos Alapítvány

19700942-1-43

12801011-10002838

A Virányos Alapítvány 30 éve működik. Támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek részvételét iskolai programjainkban, táborainkban. Segíti tanulóink nevezését különböző versenyeken, és segít abban, hogy jutalmazhassunk minden kiemelkedő teljesítményt, egyrészt a sport, másrészt különböző tanulmányi területeken egyaránt.

2021 májusában 10 db használt, az oktatás-nevelés céljainak teljesen megfelelő asztali számítógéppel támogatta az iskola oktatási és nevelési tevékenységét.  A második támogatási csomag kapcsán különféle új számítástechnikai eszközök érkeztek intézményünkbe.

Köszönjük!

Legutóbb a 2022-es máltai nyelvi tábor fakultatív programjának megvalósulásához is hozzájárult, valamint a könyvtári pályázatunk támogatásában is részt vett.

A máltai tábor fakultatív programjának végén készült közös fotó

Köszönjük az eddigi támogatásokat!

Az alapítvány bevételét elsősorban az adóból való 1 %-os befizetések jelentik, ezért kérjük az SZJA 1% –ának befizetésével támogassa a Virányos Alapítványt, ill. az iskola oktatási és nevelési tevékenységét!

Az SZJA rendelkező nyilatkozatát május 20-áig kérjük megküldeni a NAV számára.

Virányosi Tanulókért Alapítvány

19290436-1-43

Magnet Bank 16200010-10110203

viranyositanulokertalapitvany@gmail.com

Alapítványunk azzal a szándékkal és céllal jött létre 2020-ban, hogy a Virányos Általános Iskolába járó gyerekek tanulási és nevelési körülményeit javítsa, segítsen kiegészíteni a tanulási célokat, erőforrásokat és eszközöket biztosítson a mai kornak megfelelően. Célul tűzte ki, hogy színesítse, bővítse azt az eszközpalettát, ami jelenleg egy általános iskolában a pedagógusok rendelkezésére áll. Létrejöttében a szülők és az iskolavezetés nagyon ritka szép példája és egyetértése valósult meg.

Az alapítvány kitűzött célja elsősorban erőforrást és segítséget biztosítani ahhoz, hogy az iskola fel tudjon zárkózni mind eszköztárában, mind módszertanában ahhoz a kihíváshoz, amit egy XXI. századi kor és ennek megújuló generációi jelentenek. Ezekbe a generációkba tartoznak a gyerekeink, akik az iskola tanulói, így a feladatok ismerősek számunkra.

Céljaink és értékeink, melyek mentén programjainkat szervezzük:

  • felkelteni, ébren tartani és fejleszteni a diákok szociális érzékenységét, megismertetni velük a körülöttük élő rászoruló csoportok igényeit és a lehetőséget a támogatásukra
  • közösségre nevelni és megtanítani a közösség építő erejét a tanulásban és a tanuláson kívül is
  • élmény alapon tanulni, hogy a tanulás maradandó emléket és tudást jelentsen
  • megismerni környezetünket és a módot arra, hogy megőrizzük – fenntartható módon élni.
  • kiutat mutatni az értékválságból, célokat találni az önismeret útján
  • tanárok, szülők és diákok közösséggé kovácsolása programokon keresztül, hogy a Virányos Iskola olyan valódi brand legyen, ami meghatározza az itt tanulók értékrendjét és attitűdjét és valódi útravalót ad, forrást, amihez biztonsággal visszanyúlhatunk.

Az iskolában megvalósuló programokkal kapcsolatos munkát minden kuratóriumi és támogató tagunk önkéntesen végzi. A programok szervezését a 2020/21-es évben társzervezetekkel közösen pro-bono alapon hoztuk létre. Lehetőségeink korlátozottak, ezért erőforrásainkat pályázatokból és adományokkal szeretnénk kiegészíteni. A koronavírus járvány erősen megnehezítette a programok szervezését, mert a közösség személyes találkozásai szűk keretek közé szorultak. 2022/23-ban a meg nem valósult tervek nagy részét szeretnék életre kelteni.

2022 év legfontosabb eseményei és gazdálkodásunk

Virányos Bisztró – hagyományörző programunk a szülőknek és pedagógusainknak szól. A tematika ezalkalommal a ‘Bajusz és Kalap’ volt. Kvízzel, jelmezes bállal, könnyed hangulatban volt lehetőség a dolgos mindennapok mellett megpihenni, lazítani.

Virányos Mozi – útnak indítottuk az egész családot célzó programunkat. A megszokott tantermek új funkcióval bűvülnek. Az iskola infrastruktúrájára építve (projector és vászon) a mozizás élménye hozza össze a kis közösséget.

Környezetvédelmi és felelős állattartási programok folytatása – saját veteményes program – magaságyásokkal.

Weboldal és közösségi média oldalak beindítása, az alapítvány és az iskola PR tevékenységének támogatása. Edukatív tartalmakkal, fontos információkkal.

A kuratórium továbbra is biztosítja azt, hogy a befolyt összegek az alapítvány céljainak megfelelően kerüljenek felhasználásra. Munkánkat a Virányosi Általános Iskola szülői kollektívája segíti felajánlott munkájával.

2023 év programok

Hagyományos közösségi programjaink – Virányos Bisztró, Virányos Mozi

Rövid/középtávú alapítványi célok kitűzése – ezúttal közvetlenül a szülőket szólítottuk meg. Egy kérdőív formájában kértük visszajelzésüket az intézmény infrastruktúrájával kapcsolatban. 140 kitöltőnk válaszát feldolgozva és összegezve állítottuk össze Együttműködési javaslatunkat az intézmény fenntartója felé.

Forgalmirend szabályozás – indítványoztuk a forgalmirend változását az iskola környezetében gyermekeink biztonságos közlekedésének érdekében.

Tantermek festése – intézményfenntartó, intézményvezető, pedagógusaink és önkéntes szülők munkája által kaptak frissítést tantermeink és várják vissza a gyerekeket a következő tanévre

SZJA 1% – Tevékenységünket szerény anyagi forrásokból, lépésről lépésre tudjuk megvalósítani eseti támogatásokból helyi vállalkozók és szülők támogatására számítva. Lehetőségeink bővítésére indítottuk el az SZJA 1% felajánlására jogusultak regisztrációs folyamatát.

Minden támogatásnak örülünk, de legjobban annak, ha valaki ötlettel, segítő kézzel és érző szívvel áll mellénk, csatlakozik hozzánk. 

Pendert-Szabó Mónika, Dévényi Natália, Kovácsi Petra, Pallaghy Anna, dr. Puskás Péter, Verebes-Szász Edit