A leendő elsős online szülői értekezlet.

 
 
 
Kedves Szülők!
 
A Google Meet meghívót január 25-én 14.00 után fogjuk iskolánk honlapjára feltenni. 
 
Ezt az alkalmazást, csak gmail.com-os címmel lehet használni, ezért fontos, hogy rendelkezzen gmail-es felhasználói email címmel.
 
A linkre kattintva lehet majd csatlakozni a leendő elsős online szülői értekezlethez. 
 
Az értekezlet lebonyolításával kapcsolatban, ha bármilyen kérdésük lenne, forduljanak bizalommal Koós Erikhez (iskolánk rendszergazdájához) ,ő segíteni fog Önöknek:
 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
 
Szeretettel várjuk Önöket!

 

 

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!


A Virányos Általános Iskola 2020 novemberében öt új Lego Boost készlettel gazdagodott.
 
Reményeink szerint a gyerekek az informatika óráikon ezekkel az eszközökkel elsajátíthatják
a manapság egyre nélkülözhetetlenebb programozás és robotika alapjait. 
Terveink szerint mihamar használatba vehetik ezeket, és felelős felhasználókká válhatnak.
 
Jó szórakozást kívánunk diákjainknak az eszközök használatához!

 

 

Intézkedési terv

 

Kedves Szülők és Tanulók!

 
A tövényi előírások figyelembe vételével az iskola vezetése az alábbi intézkedési tervet fogalmazta meg. 
Az októbertől érvényes rendelkezések megismeréséhez kattintson a következő dokumentumra.
 
Dokumentum letölthető ide kattintva!

 

                                                                                                                                                             

 


Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató (link)

Adatkezelési tájékoztató 2 (link)


Tájékoztató oldal a koronavírusról

https://koronavirus.gov.hu/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iskolánk alsó tagozatáról

A kisgyermekek életében nagy mérföldkő az iskolába való bekerülés. Az óvodából iskolába lépő gyermekek és szüleik is sokat várnak az iskolától. Mindannyian azt szeretnénk, ha minél több sikerélményük lenne, hiszen ez feltétele az eredményes munkának.

bővebben...

 

Iskolánk felső tagozatáról

5. és 6. osztályban a tudományos ismeretek megalapozása, a tudás iránti szeretet, érdeklődés felkeltése a feladatunk. Ekkor a gyermeket minden érdekli, meg akarnak ismerkedni a világgal, fel akarják fedezni, és birtokba akarják venni. Tudásszomjuknak örülni kell és mindent meg kell tenni, hogy megszeressék és becsüljék a tudást. Kisebb projekt munkákkal próbáljuk a kevésbé érdeklődők tudását is felkelteni.

u

 

bővebben...

Nyelvoktatásunkról

A Virányos egyik sajátossága a magas óraszámú nyelvoktatás. A 2008/2009-es tanévtől kezdve már 1. osztálytól tanulhatnak angol nyelvet a gyerekek.
Iskolánk kuriózuma a japán nyelv oktatása, szülői igény alapján megfelelő számú jelentkező esetén harmadik osztálytól lehetőség van ezen nyelv tanulására is. Rendszeresen közös programokat szervezünk a szomszédban működő japán iskolával, így tanulóink a nyelv mellett a japán kultúrával is közvetlen kapcsolatba kerülnek, megismerkednek vele. Kétévente csereutak keretében is bővíthetik ismereteiket gyerekeink.

Informatika

Az oktatás bontott csoportban történik. A program keretében szövegszerkesztést, táblázatkezelést tanulnak, rajzos programkészítéssel ismerkednek.
A kerületi versenyeken minden évben, az élmezőnyben végeznek tanulóink. Gyermekeink korszerűen felszerelt szaktantermekben dolgoznak, melyet folyamatosan fejlesztünk. A modern gépek mellett scannerünk, lézer- és színes tintasugaras nyomtatóink lehetővé teszik tanulóinknak igényes pályamunkák elkészítését. Géptermünkben ADSL vonalon Internet elérést is biztosítunk tanulóinknak. A tantárgy iránt érdeklődő diákjainknak délután szakkörök keretében van lehetőségük a tudásuk mélyítésére.

Újdonságként a 2006/2007 tanévtől kezdődően már a 4. osztálytól kezdve oktatunk informatikát.

Könyvtár

A tanítási órákra, versenyekre való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését segíti az iskolai könyvtár.

A könyvár hangulatos olvasóteremmel, szabadpolcos raktárral mintegy 20.000 kötettel büszkélkedhet. Kézikönyvtárunkban lexikonok enciklopédiák, szótárak és különböző adattárak segítik a tanórára való felkészülést, a pályázatokon és versenyeken való jó szereplést. Kölcsönözhető állományunkban szépirodalmi és ismeretközlő művek, valamint időszaki kiadványok vannak. Egyre bővül médiatárunk is. A videofilmek a vallás-történet, a földrajz és az idegen nyelvek tanulásában segítenek. Hanglemezeink és kazettáink a zene és a magyar irodalom remekeit teszik még élvezhetőbbé tanulóink számára.

 

bővebben...

Tanulmányi versenyek, szakkörök, tanfolyamok

Tanulmányi eredményeinkre büszkék vagyunk, hisz tanulóink rendszeresen jól szerepelnek a kerületi, fővárosi versenyeken. Kiemelkedők több éven keresztül immár az angol, biológia, számítástechnika alsó tagozatos matematika, magyar nyelv és irodalom országos versenyeken elért eredményeink, melyek részben a tehetséges tanulóink, részben az őket tanító és felkészítő tanáraink munkáját dicsérik.
bővebben...

Továbbtanulás

Iskolánk továbbtanulási statisztikája szerint a 8. osztályosok 90 %-a tanul tovább gimnáziumban, 10 %-a szakközépiskolában.
Rendszeresen vesznek fel gyerekeket tőlünk speciális képzésű, országos beiskolázású osztályokba, kéttannyelvű és egyházi gimnáziumokba.

A diákönkormányzat

A diákönkormányzat havonta ülésezik. A megbeszélések célja a diákok érdekeinek védelme, az esetleges sérelmek orvoslása és szabadidős programok szervezése. Mindezekről folyamatosan tájékoztatjuk diákjainkat faliújságunkon és szórólapokon. Negyedévente iskolaújságot jelentetnek meg.

Sportéletünk

Az egészséges életmód, a sport megszerettetése érdekében sok programot szervez az iskola. A tantestület is, és a testnevelők testnevelési órán kihasználják a környék adta természeti lehetőségeket. Iskolánknak nagy udvara, sportpályája is van. A 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be a mindennapos délelőtti testnevelés órákat.

bővebben...

Kapcsolatunk a Zeneiskolával

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a zene megszerettetésére is. Évtizedek óta gyümölcsöző a kapcsolatunk a kerületi Zeneiskolával. Kihelyezett tagozatuk működik nálunk, melynek keretén belül zongora, cselló, hegedű, furulya, fuvola, gitár, szolfézs tanszakokra iratkozhatnak be tanulóink.

üö

üö