Idegen nyelvi mérés

Az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vesznek részt minden év májusában. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlik.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek.

A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez. 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A diákok teljesítményének értékelése a két mért képességből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék minimum 60%-ot kell elérniük.

A mérésről további információkat itt olvashatnak:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/…

 

Év

Évfolyam

országos átlag

országosan legalább 60%-ot elérők aránya

iskolai átlag

iskolánkban legalább 60%-ot elérők aránya

2017. május

6. évfolyam

73,3 %

78,1 %

90,2 %

98,4 %

2017. május

8. évfolyam

70,25 %

67,7 %

89,2 %

96,4 %

2018. május

6. évfolyam

66,3 %

64,9 %

81,8 %

97,6 %

2018. május

8. évfolyam

66,25 %

60,6 %

92,8 %

97,3 %

2019. május

6. évfolyam

81,3 %

89,9 %

93,9 %

100 %

2019. május

8. évfolyam

73,75 %

74,4 %

92,3 %

97,7 %

2020. május

6. évfolyam - - - -

2020. május

8. évfolyam - - - -

2021. május

6. évfolyam feldolgozás alatt feldolgozás alatt 86 % 100 %

2021. május

8. évfolyam feldolgozás alatt feldolgozás alatt 94 % 95.8 %