Hétvégi házi feladatok és a dolgozatíratás szabályai

A felmérő és témazáró dolgozat megírásának időpontját a tanulókkal a számonkérést megelőzően egy héttel be kell jelenteni.

Az 1-4. évfolyamon napi egy, az 5-8. évfolyamon legfeljebb napi kettő témazáró felmérés íratható. (pedagógiai programunkban szabályoztuk)

Törekszünk arra, hogy az írásbeli és szóbeli feladatok megfelelő arányban legyenek.

A házi feladat olyan mennyiségű kell hogy legyen, amelyet tanulóink minden esetben a délutáni tanulási idő alatt el tudnak végezni. Ezzel is biztosítani kívánjuk, hogy a tanulóink délután sport, zene és egyéb szabadidős programokon is részt vehessenek.

Igyekszünk az órarend összeállításánál figyelembe venni, hogy hétvégén (péntekről, hétfőre) minimális legyen a házi feladat, ezzel elősegítjük a családi programok megvalósulását.

A napközis és tanulószobai foglalkozásokon megtanítjuk tanulóinkat a házi feladatok megoldásának helyes sorrendjére. Igyekszünk hozzászoktatni őket az ismétlés fontosságának felismerésére is.