Időpont

2019. április 11-én csütörtökön reggel 8-tól 19 óráig, 12-én pénteken reggel 8-tól 19 óráig beiratkozás az első emeleten, a zsibongóból nyíló tanteremben.

A mellékelt három nyilatkozatot kérjük töltsék ki, és hozzák magukkal a beiratkozásra.

     3. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

     2. melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

     Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat

Ezen kívül szükséges:

·         óvodai vagy nevelési tanácsadói igazolás az iskola érettségről, melyen a gyerek oktatási azonosítója (11 jegyű szám)  szerepel

·         a gyermek személyi azonosításra szolgáló igazolvány

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonata

·         lakcímkártya gyermeké és a szülőé is

·         a gyermek TAJ száma

Köszönjük!