On-line kiállítás a békéért  a Virányos Általános Iskola "Béke, Galamb, Picasso"
címmel meghirdetett projektjének anyagából, amihez csatlakoztak a Pitypang, a Lisznyai, a Németvölgyi és a Palotás iskolák tanulói, 
köszönet a vizuális kultúra szakos kollégáknak. 
 
 
A kiállítás megtekinthető a (FACEBOOK LINK) oldalon.
 

KEDVES SZÜLŐK!

 
Köszönjük, hogy kitartóan, sokszor erőn felül, példát mutatva tevékenyen és anyagilag is segítik az iskola rendben tartását és fejlesztését! 
 
Most az iskola kertje és udvara tisztult meg, frissült fel! 
 
Hálásan köszönjük! 

 

 


 


 

Kérelem a 16 óraig tartó egyéb foglalkozásokról való felmentésre

(ide kattintva érhető el)

 


KEDVES SZÜLŐK!

 

 

A felső tagozatos vizuális kultúra órákra a következő felszerelést kérném:

 

20 A/3 és 20 A/4 rajzlap (szeptember 15-ig beadandó)

 

Rajzdobozban:

 

vízfesték, ecset, kis konzervdoboz

1 tubus fehér tempera

olajpasztell v. színes filctoll, ízlés szerint

2 tűhegyű fekete filctoll

1 db 30 cm vonalzó, 1 db egyenlő szárú derékszögű háromszög vonalzó (ezek matematikára is jók)

1 kis üveg fekete tus

1 db rajzszén

1 db olló

1 db ragasztó

 

 

Nyitrai Péter

vizuális kultúra tanár, igh.


 


Tájékoztató oldal a koronavírusról.

https://koronavirus.gov.hu/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iskolánk alsó tagozatáról

A kisgyermekek életében nagy mérföldkő az iskolába való bekerülés. Az óvodából iskolába lépő gyermekek és szüleik is sokat várnak az iskolától. Mindannyian azt szeretnénk, ha minél több sikerélményük lenne, hiszen ez feltétele az eredményes munkának.

bővebben...

 

Iskolánk felső tagozatáról

5. és 6. osztályban a tudományos ismeretek megalapozása, a tudás iránti szeretet, érdeklődés felkeltése a feladatunk. Ekkor a gyermeket minden érdekli, meg akarnak ismerkedni a világgal, fel akarják fedezni, és birtokba akarják venni. Tudásszomjuknak örülni kell és mindent meg kell tenni, hogy megszeressék és becsüljék a tudást. Kisebb projekt munkákkal próbáljuk a kevésbé érdeklődők tudását is felkelteni.

u

 

bővebben...

Nyelvoktatásunkról

A Virányos egyik sajátossága a magas óraszámú nyelvoktatás. A 2008/2009-es tanévtől kezdve már 1. osztálytól tanulhatnak angol nyelvet a gyerekek.
Iskolánk kuriózuma a japán nyelv oktatása, szülői igény alapján megfelelő számú jelentkező esetén harmadik osztálytól lehetőség van ezen nyelv tanulására is. Rendszeresen közös programokat szervezünk a szomszédban működő japán iskolával, így tanulóink a nyelv mellett a japán kultúrával is közvetlen kapcsolatba kerülnek, megismerkednek vele. Kétévente csereutak keretében is bővíthetik ismereteiket gyerekeink.

Informatika

Az oktatás bontott csoportban történik. A program keretében szövegszerkesztést, táblázatkezelést tanulnak, rajzos programkészítéssel ismerkednek.
A kerületi versenyeken minden évben, az élmezőnyben végeznek tanulóink. Gyermekeink korszerűen felszerelt szaktantermekben dolgoznak, melyet folyamatosan fejlesztünk. A modern gépek mellett scannerünk, lézer- és színes tintasugaras nyomtatóink lehetővé teszik tanulóinknak igényes pályamunkák elkészítését. Géptermünkben ADSL vonalon Internet elérést is biztosítunk tanulóinknak. A tantárgy iránt érdeklődő diákjainknak délután szakkörök keretében van lehetőségük a tudásuk mélyítésére.

Újdonságként a 2006/2007 tanévtől kezdődően már a 4. osztálytól kezdve oktatunk informatikát.

Könyvtár

A tanítási órákra, versenyekre való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését segíti az iskolai könyvtár.

A könyvár hangulatos olvasóteremmel, szabadpolcos raktárral mintegy 20.000 kötettel büszkélkedhet. Kézikönyvtárunkban lexikonok enciklopédiák, szótárak és különböző adattárak segítik a tanórára való felkészülést, a pályázatokon és versenyeken való jó szereplést. Kölcsönözhető állományunkban szépirodalmi és ismeretközlő művek, valamint időszaki kiadványok vannak. Egyre bővül médiatárunk is. A videofilmek a vallás-történet, a földrajz és az idegen nyelvek tanulásában segítenek. Hanglemezeink és kazettáink a zene és a magyar irodalom remekeit teszik még élvezhetőbbé tanulóink számára.

 

bővebben...

Tanulmányi versenyek, szakkörök, tanfolyamok

Tanulmányi eredményeinkre büszkék vagyunk, hisz tanulóink rendszeresen jól szerepelnek a kerületi, fővárosi versenyeken. Kiemelkedők több éven keresztül immár az angol, biológia, számítástechnika alsó tagozatos matematika, magyar nyelv és irodalom országos versenyeken elért eredményeink, melyek részben a tehetséges tanulóink, részben az őket tanító és felkészítő tanáraink munkáját dicsérik.
bővebben...

Továbbtanulás

Iskolánk továbbtanulási statisztikája szerint a 8. osztályosok 90 %-a tanul tovább gimnáziumban, 10 %-a szakközépiskolában.
Rendszeresen vesznek fel gyerekeket tőlünk speciális képzésű, országos beiskolázású osztályokba, kéttannyelvű és egyházi gimnáziumokba.

A diákönkormányzat

A diákönkormányzat havonta ülésezik. A megbeszélések célja a diákok érdekeinek védelme, az esetleges sérelmek orvoslása és szabadidős programok szervezése. Mindezekről folyamatosan tájékoztatjuk diákjainkat faliújságunkon és szórólapokon. Negyedévente iskolaújságot jelentetnek meg.

Sportéletünk

Az egészséges életmód, a sport megszerettetése érdekében sok programot szervez az iskola. A tantestület is, és a testnevelők testnevelési órán kihasználják a környék adta természeti lehetőségeket. Iskolánknak nagy udvara, sportpályája is van. A 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be a mindennapos délelőtti testnevelés órákat.

bővebben...

Kapcsolatunk a Zeneiskolával

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a zene megszerettetésére is. Évtizedek óta gyümölcsöző a kapcsolatunk a kerületi Zeneiskolával. Kihelyezett tagozatuk működik nálunk, melynek keretén belül zongora, cselló, hegedű, furulya, fuvola, gitár, szolfézs tanszakokra iratkozhatnak be tanulóink.

üö

üö